Tema: Jono Biliūno novelė “Kliudžiau”.Pagrindinio veikėjo poelgio vertinimas

Pamokos uždavinys: analizuodami J.Biliūno novelę “Kliudžiau”, išrašys 3-5 žodžių junginius, apibūdinančius veikėjus ir sukurs 3-4 sakinių pastraipą, kurioje įvertins berniuko elgesį.

Pamokoje panaudas rūšiavimas.

Jo tikslas padėti mokiniams pasirinkti tinkamus žodžius, įvardijant jausmus, kuriuos sukėlė perskaityta novelė. Pirmiausia mokiniai žodžius suskirsto į 3 grupes, t. y. jie randa tinkamus parametrus. Sekantis žingsnis - kiekvienas pasirenka tuos žodžius, kurie padeda perteikti emocijas.

Rūšiavimo pavyzdys:

Suskirstykite šiuos žodžius į 3 grupes pagal jų reikšmę:

Abejonės, abejingumas, šauksmas, dažymas, baimė, džiaugsmas, gailestis, išgąstis, gėda, valymas, juokas, šypsena, laimė, meilė, neapykanta, nerimas, bėgimas, pyktis, skausmas, matymas, užuojauta.

Sudarykite žodžių grupę, kuri labiausiai atitiktų jūsų išgyvenimus, patirtus skaitant novelę.

Paso sudarymas ir pritaikymas.

Mokiniai, dirbdami su tekstu, sudaro pagrindinių veikėjų pasus.

Elementas Požymis Požymio reikšmė
Katytė Išvaizda  
  Veiksmai  
  Būsena  
Elementas Požymis Požymio reikšmė
Pasakotojas Išvaizda  
  Poelgiai  
  Jausmai  

Pasai padeda geriau atsakyti į pamokos uždavinį, t. y. charakterizuoti pagrindinį veikėją : pabandyti jį išteisinti ar pasmerkti.

Darbo rezultatas yra 3-4 sakinių pastraipa, vertinanti berniuko elgesį.

Joomla SEF URLs by Artio