USKONTO 6lk, 2 oppituntia viikossa

OPS

Tavoitteena opiskella suuret maailmanuskonnot: hindulaisuus, buddhalaisuus, islamilaisuus ja juutalaisuus

6lk

6lk, jolla on jo jonkin verran kokemusta ajattelutaitojen näkyväksi tekemisestä eri oppiaineiden yhteydessä

Jakson sisältötavoite:

Oppilaat  saavat käsityksen suurten maailmauskontojen ominaispiirteistä.

(Oppikirja kuittaa asian neljällä kappaleelle.)

Jakson ajattelutaitotavoite:

Oppilaat pohtivat itse mitä heidän pitäisi tietää näistä uskonnoista jakson lopussa. Oppilaat kehittävät oman mallin, jonka avulla lähtevät tutkimaan näitä uskontoja. Mallin tarkoituksena on helpottaa heitä eri uskontojen vertailemisessa.

Tavoitteena on myös pohtia mitä taitoja tarvitaan tämän jakson suorittamisessa. Mitkä taidot kehittyvät?

1. tunti

"Mitä sana uskonto tarkoittaa? Unohda oma suhtautumisesi uskontoon. Mieti yleisellä tasolla."

Oppilailla on negatiivisia tuntemuksia ainetta kohtaan. Ovatko todellisia vai kuuluuko asiaan, ettei uskonto aineena ole kiinnostava?

Tarkoituksena on päästä tästä ylemmälle yleiselle tasolle, jotta voidaan rauhassa tutkia asiaa, ikään kuin ulkopuolisen silmin.

"Ajattele  uskonto-sanaa pelkästään käsitteenä. Tällä kertaa jätetään oma mielipide siitä syrjään."

Ohje auttoi ja oppilaat alkoivat kirjoittaa asioita, joita he yhdistävät sanaan uskonto.

Oppilaat kirjoittivat seuraavia sanoja:

juhlapyhät, tavat, avioisuus, Jumalat, symbolit, sakramentit, perinteet, raamattu, kulttuurit, arki, historia, rukoilu, rituaalit, puvut ja elämäntavat

2. tunti

Tunnin ajattelutaitotavoite:

Oppilaat pohtivat mikä voisi olla jakson lopputulos sisällöllisessä mielessä. Mitä asioita arvioitaisiin, jotta tiedettäisiin mitä ovat oppineet näistä uskonnoista?
 

OPS tavoitteena suuret maailmauskonnot

"Mitä jakson lopun kokeessa pitäisi tietää?

Mihin jakson avulla toivotaan päästävän?"

Oppilaat luultavasti ajattelevat asiaa sisällön kautta. Näinhän koeasiat menevät. Pitää harjoitella sisältöjä.

Voidaanko päästä tavoitteiden laatimiseen?

Ensin yksin ja sitten kommentointi parin kanssa.

Voisiko jokainen kirjoittaa tavoitteita? Montako kirjoitetaan?

Jokainen oppilas kirjoitti muistiin asioita, joita pitäisi oppia jakson aikana. Näistä keskusteltiin. Yksi oppilas oli kirjoittanut, että jakson tarkoituksena on oppia mitä eroja eri uskonnoilla on. Oli hyvä, että tämä tuli oppilaalta.

Oppilaiden kirjaamat sisältöasiat:

Missä maissa uskontoa on eniten

suurimmat ja pienimmät uskonnot

ihmismäärät eri uskonnoissa

uskontojen erot

kulttuurit

uskonnon alku

kertomukset/pyhät ihmiset

pyhät tapahtumat

puvut, asutyyli

mitä uskonnoissa tehdään

kolme tärkeintä tapaa jokaisesta uskonnosta

jumalat

erikoiset asiat

elämänkaari

sitoutuminen omaan uskontoon

hyvät ja huonot puolet

rukoukset

uskontojen arki, perinteet ja rituaalit

sakramentit

Sisältötavoitteiden kautta aletaan pohtia taitoja, joita tarvitaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Mitä taitoja pitäisi/voidaan harjoitella? Tarvitaanko uusia taitoja?

Jälleen oppilaat kirjoittivat näitä vihkoonsa. Heille tärkeitä taitoja olivat esim. lukemisen, luetun ymmärtämisen taidot, kärsivällisyys (7/14), tiedon löytäminen ja analysoiminen. Aika moni oli myös kirjoittanut ajattelutaidot (8/14). Tähän ajattelutaitoasiaan haluan palata oppilaiden kanssa vielä uudestaan. Haluan, että he pohtivat mihin osiin tämän voisi jakaa.

3. tunti

Tunnin ajattelutaitotavoite:

Oppilaat järjestävät sisältötavoitelistaa eli pyrkivät löytämään ryhmille otsikot. Tarkoituksena on, että tämä auttaisi oppilaita seuraavassa vaiheessa eli
kirjoittamaan oman mallin, jonka avulla lähtevät tutkimaan eri uskontoja.

Kirjoitin oppilaiden luettelemat sisältötavoitteet yhdelle paperille. Lähdimme järjestelemään niitä, mutta se oikeastaan vienyt meitä eteenpäin. Sekä uskonto-käsitteen pohdinnassa että tässä sisältöasioiden pohdinnassa tuli hyvin samantapaisia asioita.

Lähdinkin sitten seuraavaan vaiheeseen eli oppilaat saivat tehtäväksi miettiä minkälaisen mallin avulla he voisivat tutkia eri uskontoja. En antanut tarkkoja ohjeita. Keskustelun jälkeen päätimme,  että jokainen kirjoittaa malliinsa ainakin  viisi asiaa. Tämä malli auttaisi sitten heitä tiedon hakemisessa.

En ajanut oppilaita nurkkaan tämän malliasian kanssa. Olimme jo työstäneet edeltäviä asioita pari tuntia, joten oli aika siirtyä eteenpäin.

4. ja 5. tunti

Tuntien ajattelutaitotavoite:

Kokeilevat omaa mallia.

Tunnin sisältötaitotavoite:

Hakevat tietoa eri uskonnoista mallin ohjaamina.

Oppilaat käyttävät mallia apunaan. He hakevat tietoa oman oppikirjan kappaleista ja netistä. Ihmettelevät mm. sitä, että mikä se buddhalaisuuden jumala oikein on? Mitkä ovat juutalaisuuden sakramentteja jne. Toisilta oppilailta kului tunti yhden uskonnon asioiden selvittämiseen oman mallin avulla.

Seuraavalla kerralla on tavoitteena keskustella mallin toimivuudesta. Haluaisin oppilaiden huomaavan sen, miten yleisellä/yksityiskohtaisella tasolla heidän mallissaan olevat asiat ovat. Mitkä kohdat tuntuvat auttavan parhaiten uskontoihin tutustumisessa/niiden vertailussa/erojen löytämisessä?

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio