Jeg besluttede mig for at teste Birutes sorteringsopgave om "så" med to forskellige grupper. Jeg har givet den sådan som Birute har lavet den til mine første års studerende, og vi skal diskutere den i dag, så det skriver jeg ind i morgen, men jeg har allerede testen den med min masterstuderende.

Jeg sendte hende opgaven og bad hende udover at lave den at lave kriterier for opdelingen og også lave en bank med 10 autentiske sætninger til hver gruppe. Vi mødtes i går, men inden havde hun sendt mig sit foreslag til en løsning. Hun havde ikke opdelt sætningerne i tre lige store grupper, selv om det stod i opgaveformuleringen men derimod på følgende måde. To af sætningerne havde hun ikke sorteret.

Gruppe 1: 3 (den anden ”så”), 4, 5, 9, 10

Gruppe 2: 2, 3 (den første ”så”)

Gruppe 3: 7, 11, 12

Kriterierne for opdelingen var følgende:

Gruppe 1 – konjunktion, følge eller konklusion  
Gruppe 2 – adverbium, umiddelbart efter det netop omtalte
Gruppe 3 – konjunktion, med det formål eller i den hensigt at (synonym ”for at”)

Kriterierne er for så vidt egentlig ok, selv om de ikke er helt, som Birute har beskrevet i sin løsning, men sætningerne blev ikke sorteret rigtigt, så jeg bad hende kigge på opgaven igen og komme med et nyt forslag. Hun blev meget frustreret og irriteret undervejs og stillede mig hele tiden spørgsmål og spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe hende. Jeg forsøgte at stille hende spørgsmål fremfor at give svar. Efter en time, hvor hun havde foreslået to forskellige løsninger, kom hun frem til den rigtige.

Efter det gennemgik hun sin bank for at se, om hendes sætninger passede til grupperingerne, og hun kunne forholdsvis hurtigt rykke lidt på sætningerne, så de passede til den rette gruppering.

Hendes feedback på opgaven var rigtig positiv på trods af, at hun havde været så frustreret undervejs. Hun sagde bagefter, at hun forstod brugen af "så" meget bedre nu, og hun mente, at hun ville huske det bedre fremover, og hun var superstolt af, at hun havde løst opgaven.

Jeg er meget spændt på og lidt nervøs for, hvordan det kommer til at forløbe med 2.semester i dag, fordi det var så vanskeligt for min masterstuderende, men måske var det vanskeligt, fordi hun er blevet præsenteret for fænomenet før og allerede tror, hun kender det.

 

Comments  

# Alexander Sokol 2013-03-21 18:35
Sladana, thanks for detailed sharing. I am not sure I am competent enough to comment but I am looking forward to the response from other colleagues. And, of course, your reflection about the second trial with the students.
# Elina Maslo 2013-03-22 11:01
Kære Sladana

Tusinde tak fordi du deler dine refleksioner! Det er så godt at høre at din masterstuderende har fået noget ud af opgaven! Birute har gjort arbejdet med forberdelserne godt!

Kan du huske hvilke spørgsmå du stillede din masterstuderende? Specielt i de øjeblikke hvor hun sad fast?

Det ville være spændende at høre, hvad Birute synes om kriterierne, som er anderledes end dem hun tænkte på!?

vh
Elina
# Sladana Zivkovic 2013-03-22 11:31
Hej Elina,

Jeg kan ikke helt huske de præcise spørgsmål, men jeg skal prøve at skrive dem ned, næste gang jeg laver en opgave af denne slags. Det var nok noget i stil med "hvorfor laver du den gruppering?" og "kan du forklare, hvorfor de sætninger nu passer sammen?", men som sagt kan jeg ikke huske det helt præcist..

I går havde jeg så mine første års studerende, og det var en helt anden oplevelse. Opgaven var nok for svær til dem, selv om de bevægede sig i retning af at kunne opdele dem i tre grupper, som havde nogenlunde samme kritirier som min masterstuderende, men sætningerne var sorteret helt forskelligt. En ud af ni havde lavet en af grupperne korrekt, men ellers var det hele forkert. Jeg satte dem i tre grupper, så de kunne prøve at løse opgaven sammen, men de nåede ikke at løse den. Dog vil jeg sige, at de havde gjort sig mange overvejelser om hvordan ordet "så" bruges, og hvis vi havde haft mere tid, kan det være, at de var nået frem til den rigtige løsning. Der var ikke samme frustration at spore hos dem som hos min masterstuderende, måske er man mere åben over for den her slags opgaver, hvis man har mindre kendskab til sproget. Jeg skulle formentlig have lavet opgaven om, så de kun skulle sortere i to grupper fremfor tre. Det var for svært for dem.
# Alexander Sokol 2013-03-22 12:16
Sladana, I think it'd have been useful to have more details on the 'wrong' groups your students came up with. How did they divide? How did you respond? Did you try to help them with the strategy for doing the tasks like this one? How?
Would you suggest several tasks on the way to the conclusion needed? If so, what would you include in each of them?
# Birute Sprauniene 2013-04-08 18:06
Kære alle,

det var spændende at læse Sladanas feedback, og jeg er rigtig glad for at i det mindste den masterstuderende fik noget ud af at lave opgaven.

Når jeg ser på den studerendes første (mangelfulde) løsning af opgaven, kan jeg se at hun vælger de rigtige kriterier, men at hun ikke altid er i stand til at anvende kriterierne når hun skal sortere sætninger: hendes gruppe 2 og 3 er egentlig sorteret rigtigt, men der mangler sætninger i dem, og i gruppe 1 er nummer 4,5, 9 og 10 sorteret rigtigt, bare nummer 3 er fejlplaceret. Det tyder på at hun skal eksplicitere hvad de forskellige kriterier går ud på (at man både skal tænke på betydningen og på den syntaktiske opførsel af ordet så). Hvis man siger at gruppe 1 er "SÅ som konjunktion der betyder følge", og placerer nummer 3 i gruppe 1, er man ikke klar over at en konjunktion aldrig udløser inversion i dansk.

Det som kan være forvirrende, er at SÅ som adverbium faktisk også kan betyde følge, det står i DDO:

"bruges ved angivelse af følge: i det tilfælde eller under de omstændigheder SPROGBRUG almindelig i talesprog

hvis du vil lære at cykle, så må du øve dig TlfLægeleks90"

Så hvis man kun sorterer efter betydning, kan man fare vildt.

Jeg synes det er godt at den masterstuderende også selv skulle samle en bank af ti sætninger til hver af grupperne. Hvis man vil arbejde videre med det, kan man bede den studerende om at finde nogle autentiske korpuseksempler som ikke passer ind i nogen af de tre grupper. SÅ som adverbium har meget stor variation både mht semantik og ordstilling, men også SÅ som konjunktion kan indlede følgeledsætninger med ledsætningsrækkefølge som fx i det korpuseksempel jeg omtalte i Tartu:

Der er åbenbart sket det, at en lastbil foran Oles bil bremsede, så han ikke kunne undgå en kollision.

Faktisk synes jeg nu at sætning nummer 1 i min opgave er tvetydig: den kan både forstås som hensigtsledsætning og som følgeledsætning, eller hvad synes I?

På den måde kan man vise den studerende at det faktiske sprogbrug ikke er så firkantet som vores regler nogle gange er.

Opgaven skal helt klart tillempes noget hvis man vil bruge den med førsteårsstuderede. Men det er godt at de fik tænkt og diskuteret forholdet mellem semantik og syntaks i dansk - det er vist det vigtigste.
Joomla SEF URLs by Artio