YKSINKERTAINEN LUOKITTELUALUSTA PARITYÖSSÄ
A simple worksheet for sorting and tagging parameters (names of groups) in pair work

-> katso liite 1 (luokittelualusta)/ see attachment 1(a simple work sheet)

 

Tämä lajittelualusta vaatii tekstin/sanat/lauseet/kuvat lapuilla ryhmittelyä varten. Oppilaat voivat esim:
This sorting worksheet needs texts/words/sentences/pictures on separate pieces of paper. Pupils can for example:

-leikkaavat paperista erikseen esim. sanat tai lauseet (cut the necessary words/sentences for sorting ) tai/or
-kirjoittavat ne ensin esim. post it-lapuille (write them first to post-it –notes) tai/or
-opettaja on monistanut ne (teacher had copied them in advance)
Olen käyttänyt yksinkertaista lajittelupohjaa oppilaiden äidinkielen tunneilla (suomi tai suomi toisena kielenä) mm. seuraavissa tehtävissä:
I have used this simple worksheet in several lessons or part of lessons during Finnish language teaching or Finnish as second language. Such tasks are for example:

1. Luokitteluharjoitukset sanoilla: (sorting with words)
- ryhmien ja yläkäsitteiden löytäminen sanoille (esim. samaan ryhmään perustellusti kuuluvat sanat/lauseet) -> parametrit -> esim. yläkäsite (huonekalu, hedelmä, vihannes) (Finding and reasoning groups for words and finding also parameters with discussing)
- sanavaraston kartuttaminen -> esim. iloiset sanat/muut, synonyymit (enriching vocabulary)
2. Luokitteluharjoitukset lauseilla tai tekstillä (sorting with sentences and texts)
- samantyyppisten lauseiden löytäminen -> esim. kuvailevia sanoja käyttävät lauseet (finding similarities between sentences -> for example sentences with onomatopoeia/descriptive words)
- sanavihjeiden löytäminen lauseista esim. matematiikan sanallisissa tehtävissä -> tiettyjen sanojen toistuvuuden huomaaminen (finding word clues from sentences -> for example frequent words in math verbal texts)

Kaikki luokittelut yksinkertaista lajittelualustaa käyttämällä on tehty pareittain ja samalla harjoiteltu tiedon, havainnon tai mielipiteen jakamista perustellusti.
All the sorting tasks are made by using by the simple worksheet below this text and doing also in pairs. At the same time we have practised sharing and justifying knowledge, perceptions or opinions .

-> katso liite 2 (parityö)/ see attachment 2 (pair work)

 

Joomla SEF URLs by Artio