Lietuvių kalba (see the English translation below)

Tema. Padalyvis. Gramatiniai požymiai, daryba, vartojimas.

Šiai pamokai skiriamos 3 valandos. Supažindinant mokinius su neasmenuojamosiomis veiksmažodžio formomis, tai paskutinis pamokų ciklas. Pirmiausia mokiniai supažindinami su veikiamuoju ir neveikiamuoju dalyviu, pusdalyviu ir tik po to su padalyviu. Problema yra jau pati neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, nes rusų kalboje jos nėra.

Pamokos uždavinys: atliekant užduotis, supažindinti mokinius su padalyvio neasmenuojamąja veiksmažodine forma ir pradėti padalyvio paso sudarymą.

 

Lithuanian

Topic: Padalyvis. Grammatic features, padalyvio structuring and implementation.

Lecture‘s duration- 3 hours. The last set of lectures dedicated to familiarising students with non-personalised forms of verbs. Firstly, students are getting to know active and passive forms of dalyvis, then padalyvis and finally the pusdalyvis. The difficulty accures as the non-personalised forms of verb are unique and do not exist in Russian language.

The goal of the lecture is to familiarise students with non-personalised forms of padalyvis through practice tasks as well as to start creating padalyvio passport.

P.S.: dalyvis, padalyvis, pusdalyvis – grammatical forms of verbs in Lithuanian language

 

Joomla SEF URLs by Artio